iPad tips – bruk tastaturet raskere og bedre!

iPad har et av de beste tastaturene til en tablet, om ikke det er det beste. Likevel, uansett om vi skriver langsomt eller raskt er det noen tricks vi kan lære oss, som gjør at vi utnytter tastaturet enda bedre.

For det første gå inn på «Innstillinger», så «Generelt» og «Tastatur», her kan du gjøre viktige innstillinger i forhold hvordan du vil at tastaturet skal fungere.

Skal du skrive noe med accent over f.eks. en a eller en e slik de skriver det på fransk. Kan du holde på bokstaven og du får fram flere alternativer over bokstaven du holder på.

Når du har kommet til slutten av en setning og skal sette «punktum», kan du trykke på space/mellomrom-tasten 2 ganger. Da får du punktum, mellomrom og stor bokstav på neste ord i ny setning.

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss