iPad får Google konkurrent!?

iPad har vært enerådende i tablet-, lesebrett-, nettbrett- markedet, hvis vi ser bort fra noen sære varianter som ikke har lykkes så godt, og Kindle som har hatt et eget marked som rent lesebrett. Mange produsenter har nok ønsket å se hvordan markedet tok i mot nettbrettene før de selv begynte å produsere. Dette har gitt Apples iPad et forsprang som det nå er mange som ønsker å ta igjen.

Samsung Galaxy Tab kom i høst og har blitt meget godt mottatt, bl.a. fordi den er noe mindre, har telefoni-muligheter og den kan spille av Flash-videoer.

Den 6/12 viste imidlertid Google fram ett nytt nettbrett som kan komme til å øke konkurransen om nettbrettene. Prototypen baserer seg på et nettbrett fra Motorola og en foreløpig uferdig versjon av operativsystemet Android 3.0, som er døpt “Honeycomb”.

Hittil har Android vist seg å være uegnet på nettbrett, men dette har nok Google ambisjoner om å endre på.

Vi venter spent på fortsettelsen!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss