Apple’s Steve Jobs er sykemeldt på ubestemt tid.

Apple og Steve Jobs annonserte i dag at Steve Jobs vil være sykemeldt på ubestemt tid. Steve Jobs skal ha bedt styret i Apple om sykemelding for å kunne fokusere på sin egen helse.

Steve Jobs er myteomspunnen og en ubestridt viktig leder for Apple-konsernet. Mange mener at han er mannen bak ideene om iPod, iPhone og nå senest iPad.

Steve Jobs ønsker i sitt sykefravær å fortsette som Chief Executive Officer (konsernsjef), men har overlatt den daglige virksomheten til Tim Cook. Steve Jobs uttaler at han har stor tro på at Tim Cook vil håndtere jobben godt. Steve Jobs vil være i bakgrunnen, men fortsatt være med på de viktigste beslutningene. Steve Jobs sier at det er lagt planer for hele 2011, disse vil bli iverksatt og fulgt opp av Tim Cook.

Dette er ikke første gang Steve Jobs er sykemeldt fra jobben i Apple. Han fikk i 2004 en alvorlig diagnose som det senere viste seg at han ble kurert for. Også i januar 2009 tok han permisjon i 6 måneder fordi han ikke følte seg bra.

Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette får for Apple, men Apple-aksjene på Frankfurt-børsen falt umiddelbart med 7,2%, da nyheten ble kjent.

Anbefalt lesning:

One Response to Apple’s Steve Jobs er sykemeldt på ubestemt tid.

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss