900.000 iPad i Norge i løpet av 2011!?

Ifølge målinger gjort av Finn.no var det registrert treff fra ca. 100.000 unike iPad på deres nettsider. Disse målingene ble foretatt mot slutten av 2010. Dette betyr at det er solgt 50.000 – 70.000 enheter av iPad etter lanseringen i november. Man antok at det ble importert mellom 30.000 og 50.000 iPad før lanseringen.

Dette er store tall i løpet av kort tid, og iPad har tatt en suveren ledelse i markedet. I en undersøkelse Aftenposten har foretatt indikeres det at så mange som 900.000 nordmenn vil skaffe seg et lesebrett eller nettbrett i løpet av 2011. Mange av disse vil være medarbeidere som får sitt nettbrett fra sin arbeidsgiver. Dette så vi begynnelsen av på tampen av fjoråret, hvor spesielt mediebedrifter kjøpte inn iPad til sine medarbeidere.

Konkurransen om disse 800.000 potensielle kundene vil imidlertid være stor. Selv om iPad er ledende, vil det komme mange konkurrenter i løpet av kort tid. I tillegg til Apple med sin iPad (kanskje i flere varianter), vil vi se Microsoft-baserte nettbrett og Android-baserte nettbrett. Sistnevnte forventes med et 50-talls nettbrett fra ulike leverandører i løpet av relativt kort tid. Android-baserte Samsung Galaxy Tab har allerede blitt en stor suksess.

Etter vår mening vil, selvfølgelig, forbrukerne tjene på mange konkurrenter, dette vil presse prisene. Men det vil også skape et mer uoversiktlig marked, hvor man i større grad må orientere seg for å kjøpe det som er riktig i henhold til den enkeltes behov og krav.

Når det gjelder innebygget funksjonalitet vil de ulike nettbrettene ligne mer og mer på hverandre, kvaliteten vil derimot kunne variere en del. Det som vil være avgjørende for oss forbrukere vil være hvilke programmer (apps) vi skal bruke på nettbrettet. Det er dette som bør avgjøre vårt valg. Apple har et enormt utvalg i sin App Store, det samme gjelder etterhvert Android Market og Microsoft. Derfor er det i nettbutikkene for apps vi må orientere oss først.

Finn hvilken plattform som best dekker ditt behov for apps (jobb, fritid, interesser, hobby), deretter velger du det riktige nettbrettet!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss