iPad-app som beregner taxfree-kvote og toll-avgifter for deg alene eller flere sammen!

Snart finnes det apper for alt, også denne kan det være praktisk å kjenne til.

ipad taxfreekvote

Med iPad-appen TaxFreeKvote, som selvfølgelig er norsk-utviklet, kan du beregne lovlig kvote for deg alene eller for hele reisefølget.

Du kan også beregne hva du må betale i toll dersom du kjøper med deg mer enn den lovlige kvoten. Dette er det mest interessante med denne appen, som er mest interessant for et fåtall av oss.

Nå står vi foran sommerferien og forflytninger over landegrenser skjer i stort omfang. Last ned denne appen og vær oppdatert på din lovlige kvote og eventuelle toll-avgifter på det du tar inn i landet.

Du finner appen her i Norske TaxFreeKvote - Trond Rossvoll. Den fungerer selvfølgelig like godt på iPhone.

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss