Profesjonell PDF app for iPad!

iPad brukes mer og mer til arbeid og studier, ikke bare til underholdning.

Med denne appen kan du gjøre det meste som går an med PDF-filer. Du kan bl.a. gjøre følgende;

  • Lagre de fleste fil-formater til .PDF
  • Skanne til PDF
  • Søke i PDF-filer (inkl. de du har skannet inn)
  • Gjøre egne notater i en PDF-fil
  • «Lese høyt» fra uthevet PDF-tekst på 6 forskjellige språk
  • Lagre på de fleste kjente nettsky lagringsplassene som f.eks. Dropbox
  • Distribuere PDF-filer til andre

Denne appen vil gjøre deg uavhengig av avanserte PC og MAC verktøy som koster mange ganger mer i anskaffelse.

Du finner PDF Connoisseur her i Norske App Store!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss