iPad3 vs. iPad2 – påståtte bilder viser forskjellene!

Repair Labs hevder å ha fått tak på bilder som viser forskjellen mellom iPad3 og iPad2.

Rykteflommen svirrer fortsatt rundt iPad3. Bildene over skal «bevise» noen av de forskjellene vi forventer å se når iPad3 dukker opp. Repair Labs som står bak tolkningen av bildene, mener de ser følgende fire vesentlige forskjeller;

  • a) Festene til selve prosessoren er endret, dette antyder en ny type prosessor.
  • b) Plassen hvor batteriet sitter har blitt vesentlig bredere. Dette støtter teorien om økt levetid på batteriet.
  • c) Plassering og utforming for kamera er endret, mao bedre kamera.
  • d) Utforming og feste for selve skjermen er annerledes. Styrker teoriene om forbedret skjerm-oppløsning.

I tillegg hevdes det at selve enheten ikke er særlig tykkere enn forgjengeren. Tidligere ble det hevdet at iPad 3 ville bli vesentlig tykkere enn iPad 2.

Alle rykter rundt Apple og Apple’s produkter skal tas med en stor klype salt, også det som er formidlet og beskrevet ovenfor. Likevel; ingen røyk uten ild!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss