Mye tyder på at Siri kommer på iPad2!

Avsløringer rundt kommende release av iOS til iPad tilsier at Siri vil komme på iPad2.

I beta 3 til iOS 5.1 er det mye som tyder på at Siri vil ligge inne med mulighet for diktering på iPad2.

I følge utviklere som følger nye iOS-releaser fra Apple tett, er det lagt til rette for Siri diktering i det nye OS’et. Det kan imidlertid også være en forberedelse til iPad3, slik at dette bare vil være mulig for den nye iPaden.

Uansett er dette en spennende ny mulighet med iPad. Du kan da diktere dine notater, dokumenter, eposter og annet direkte inn på iPad.

Siri vil bli rullet ut på stadig flere Apple-enheter. Vi har allerede sett (og hørt henne) på iPhone, nå kommer iPad, deretter sier ryktene at den kommende Apple-TV også vil ha Siri innebygget.

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss