iPad suser inn i SMB-markedet!

Små og mellomstore bedrifter (SMB) blir det nye store markedsegmentet for iPad.

I en fersk undersøkelse utført av NPD Group svarer så mange som 75% av de spurte SMB-bedriftene at de vil kjøpe nettbrett til sine ansatte i løpet av 2012.

Undersøkelsen viser også at de fleste som var med i undersøkelsen definerte nettbrett til å være en Apple iPad.

NPD Group definerer SMB-markedet til å bestå av bedrifter med mindre enn 1000 ansatte. Den gjennomsnittlige investeringen pr. bedrift vil være ca. kr. 125.000,- (omregnet fra dollar).

Det overraskende med undersøkelsen er imidlertid at de nye investeringene i nettbrett ikke i vesentlig grad går ut over investeringer i PC/Mac. Mindre enn 20% av de spurte hevdet at disse investeringene ville bli redusert.

Uansett går Apple og de øvrige nettbrett-produsentene gode tider i møte dersom denne undersøkelsen viser seg å være riktig. Alle de positive bruksområdene også for den profesjonelle bruker er nok utslagsgivende i denne undersøkelsen.

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss