Stortinget valgte iPad med iOS foran HTC Flyer med Android!

Våre folkevalgte skal bruke iPad til å lese mellom 11.000 og 13.000 dokumenter i året!

Utdelingene av nettbrettet skjer allerede fra i dag og det forventes kø når de 169 stortingsrepresentantene skal hente sin iPad.

Bruksområdet vil primært være å lese dokumenter, samt abonnere på ulike nasjonale og internasjonale aviser og tidsskrifter. I tillegg skal iPad bruke en Citrix-løsning for tilgang til en virtuell Windows-PC.

Grensesnittet til Stortinget Virtual Apps håndteres av Citrix Receiver. Løveporten er Stortingets intranett.

Løsningen til hver enkelt stortingsrepresentant er priset til ca. kr. 5.000,-. Dette må sies å være billig sett i forhold til betydelige tidsbesparelser for brukerne, og redusert behov for utskrift av 11.000 til 13.000 dokumenter pr. folkevalgt/år!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss