Skriv, publiser og distribuer dine e-bøker med iPad!

Du kan nå skrive, publisere og distribuere dine egne e-bøker med Book Creator for iPad. Appen er så profesjonell og god at du ikke kan se forskjell på din egen produksjon og en e-bok fra et forlag. Vel å merke gjelder dette produksjonen, forfatterevnene kan ikke appen gjøre noe ved(!).

iPad Screenshot 1

I tillegg til utformingen og presentasjonen av boken med tekst, bilder osv., hjelper appen til med distribusjon av det du har forfattet og skapt. Du kan distribuere ved hjelp iBooks. Dette gjør at alle med iPhone og iPad som har iBooks installert kan dele din e-bok produksjon.

Bøkene blir laget i formatet ePub, dette er en internasjonal standard som gjør at det ferdige produktet kan utveksles over de fleste plattformer; PC, Mac, Android og iPad!

iPad Screenshot 4

Bare fantasien setter grenser for bruksområder for denne appen. Den kan brukes til private produksjoner, til produksjon av bøker hvor man vil prøve seg som forfatter, i jobbsammenheng for bok-produksjoner til internt eller eksternt bruk. Dette for å nevne noen få områder!

Du finner appen her i norske App Store!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss