Et «must» for den profesjonelle iPad-bruker!

iThoughts HD er en app som er et absolutt «must» for alle som vil ha mest mulig ut av sin iPad. Med denne appen kan du virkelig si at du blir mer effektiv ved hjelp av iPad.

De fleste har hørt om og kanskje prøvd mind-mapping eller tanke-kart på et tidspunkt, men forlatt det. De fleste som har hørt om det er også enig i at det har noe for seg. Sperren for de fleste har nok ligget i det å bruke blanke ark og fargeblyanter. I tillegg er det ikke så enkelt å ta vare på disse papirene som flyter omkring.

iPad Screenshot 1

Med iThoughts HD for iPad er ikke dette lenger tilfellet. Her har du en meget enkel app som gjør mind-mapping til en lek. Når du har gjort ferdig et tanke-kart kan du enkelt gjøre det om til en presentasjon eller til et dokument, eller du kan lagre det på nettskyen (Dropbox) for videre bearbeiding på en PC.

iThoughts HD bruker du til følgende;

  • Oppgavelister
  • Brainstorming
  • Prosjektplanlegging
  • Målplanlegging
  • Konseptutarbeidelse
  • Presentasjonsplanlegging
  • Taleplanlegging
  • Møteforberedelse
  • Møtereferater og andre referater
  • pluss, pluss, pluss

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss