iPad i skolen – matematikk!

Norsk Fakta Forlag har laget en serie på 4 iPad-apps som tar for seg matematikk for barn både i barnehagen og på barneskolen.

iPad Screenshot 1

Alle appene er bygget opp på en pedagogisk og intuitiv måte, hvor man tilnærmer seg matematikk-faget gjennom spill og lek.

Flere undersøkelser har vist at barn enklere og raskere tilegner seg kunnskaper om bruk av iPad enn det voksne gjør. Flere skoler bruker iPad i undervisningen og mange vil sikkert følge etter. Undervisningen og måten man tilegner seg kunnskap på blir annerledes. For mange barn kan dette være til stor hjelp!

Du finner alle appene i norske App Store!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss