Privatøkonomi på iPad!

Ønsker du å holde orden på din økonomi, være seg hjemme eller på ferie har du mange apper å velge mellom. Sjekk noen av de nedenfor – det kan være lønnsomt!

iCurrency Pad  ~  The Currency Exchange Rates Converterartwork iCurrency Pad ~ The Currency Exchange Rates Converter
Sollico Software

Genre: Finance
Price: 7.00Kr
Release Date: 29 January 2010

HomeBudget with Syncartwork HomeBudget with Sync
Anishu, Inc.

Genre: Finance
Price: 35.00Kr
Release Date: 26 February 2009

StockWatch - iPad Editionartwork StockWatch – iPad Edition
Toughturtle

Genre: Finance
Price: 21.00Kr
Release Date: 13 April 2010

PocketMoney - checkbook, budgets, expensesartwork PocketMoney – checkbook, budgets, expenses
Catamount Software

Genre: Finance
Price: 35.00Kr
Release Date: 11 July 2008

Stock TickerPickerartwork Stock TickerPicker
MF Software

Genre: Finance
Price: 105.00Kr
Release Date: 15 September 2008

iSpreadsheetartwork iSpreadsheet
Soda

Genre: Finance
Price: 21.00Kr
Release Date: 07 October 2008

MarketWatch Market Data Appartwork MarketWatch Market Data App
Dow Jones & Company, Inc.

Genre: Finance
Price: 28.00Kr
Release Date: 06 April 2011
Calculator12 RPN Financial Calculatorartwork Calculator12 RPN Financial Calculator
Stone Meadow Development LLC

Genre: Finance
Price: 42.00Kr
Release Date: 31 July 2008

powerOne Financial Calculator - Pro Editionartwork powerOne Financial Calculator – Pro Edition
Infinity Softworks

Genre: Finance
Price: 35.00Kr
Release Date: 12 January 2010

Skatt 2010artwork Skatt 2010
Jostein Håvaldsrud

Genre: Finance
Price: 7.00Kr
Release Date: 08 March 2011

Endringer i selvangivelsen? Nysgjerrig på hva skatten blir for 2010? Ønsker du å unngå rentetillegg på restskatt?
Ved å raskt oppgi tall fra lønns- og trekkoppgaven, ny arbeidsgiver, den redigerte selvangivelsen eller andre kilder får du beregnet total skatt for 2010. Ved å betale tilleggsforskudd før 31. mai slipper du rentetillegg på restskatt.

Resultatet av kalkulasjonen kan du sende på e-post, og tall for inntil fire personer lagres samtidig.

Skatten kalkuleres mens du oppgir informasjonen. Ingen klikking mellom vinduer, eller for å kalkulere.

Hjelpetekster til alle felter. Tallene blir automatisk hentet inn fra sist gang du brukte applikasjonen.

Applikasjonen støtter blant annet: BSU, fordeling av formueskatt mellom ektefeller, reisefradrag, pensjon, Finnmarksfradrag, skattebegrensning ved lav inntekt for enslige, personinntekt og overskudd av næring.

Applikasjonen støtter ikke personinntekt fra jord, skog eller fiske, fordeling av inntektsskatt mellom ektefeller i klasse 2, skattebegrensning ved lav inntekt i kombinasjon med skjermingsfradrag og personinntekt fra næring eller skattebegrensning ved lav inntekt for ektefeller. Programmet forutsetter at du er permanent bosatt i Norge og at du bodde i Norge hele 2010.

Ingen annonser eller krav om ytterligere kjøp inne i applikasjonen.
© Jostein Håvaldsrud

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss