Både barna og du kan lære ved hjelp av iPad!

Det finnes mengder av apper som gir deg undervisning eller opplæring. Dette gjelder for barn, ungdom og voksne. Det er bare å kaste seg ut i det store markedet av opplærings-apper.

På samme måte som for bøker, finnes det mengder av apper som kan utvikle barn.

Last ned noen apper og se hva du kan få ut av det!

Minne Spille norskartwork Minne Spille norsk
Barne Apps AS

Genre: Education
Price: 28.00Kr
Release Date: 01 December 2010

Minne Spille handler om å finne to like kort, samtidig som man lærer ordet ved å se på kortet, se ordbildet og høre ordet.
Det kan beskrives som billed-lotto for Ipad. Over 100 flotte ord alltid i tilfeldig rekkefølge.

Minne Spille er utviklet med tanke på å stimulere kortidsminne hos barn mellom 2 og 4 år og for barn med spesielle innlæringsbehov.

Minne Spille er laget med tanke på at barna kan få en stimulerende og lærerik leke, mens foreldre får en velfortjent pause med god samvittighet!

Vi deler våre inntekter med Downs Syndrome Education International. Alle som kjøper Appen, bidrar til å bedre forholdene for psykisk utviklingshemmede barn.
© Barne Apps AS

Sound Touchartwork Sound Touch
SoundTouch

Genre: Education
Price: 21.00Kr
Release Date: 29 December 2009

Create a Carartwork Create a Car
ABCya.com

Genre: Education
Price: 7.00Kr
Release Date: 27 August 2010

Star Walk for iPad - interactive astronomy guideartwork Star Walk for iPad – interactive astronomy guide
Vito Technology Inc.

Genre: Education
Price: 35.00Kr
Release Date: 01 April 2010

Tellespilletartwork Tellespillet
BarneApps AS

Genre: Education
Price: 28.00Kr
Release Date: 16 May 2011

Tellespillet handler om å lære og telle på en måte som underholder barna.
Barnet jobber interaktivt med iPad-en og teller selv, mens en stemme sier tallene hver gang barnet trykker på riktig element. F.eks blåbær.

Når barnet har telt ferdig, kommer en av 6 ulike animasjonsfigurer opp og applauderer, lager morsommer lyder, slik at barnet får lyst til å spille (les lære) videre.

Denne appen som alle andre apps fra Barne Apps AS er laget med ideer fra foreldre for at barna først og fremst skal ha det morsomt, med læring som bonus.

Telle Spille er laget med tanke på at barna kan få en stimulerende og lærerik leke, mens foreldre får en velfortjent pause med god samvittighet.

Flere barn i alderen 12 – 24 mnd, har vært med på å teste appen og de elsket spillet, + spillet er også testet på barn med spesielle behov – med stor suksess!!
© Barne Apps AS

Ord Spilleartwork Ord Spille
BarneApps AS

Genre: Education
Price: 28.00Kr
Release Date: 08 March 2011

Ord Spille
.. er laget for at barnet skal lære mer enn 100 AKTUELLE ORD som de møter i sin hverdag.
.. er laget for å motivere barnet til å lære av seg selv med bilde, tekst og lyd.

© Barne Apps AS
Kidz-Blox Dyrartwork Kidz-Blox Dyr
Jetmobile

Genre: Education
Price: 14.00Kr
Release Date: 18 March 2011

KidzBlox er et 3D spill laget spesielt for barn, spillet lærer barn koordinasjon ved å flytte brikker, nye ord og å lære ved å leke.

© 2011©Jetmobile
Happi leser HD - et lær å lese spil for barn by Happi Papiartwork Happi leser HD – et lær å lese spil for barn by Happi Papi
Serendipity

Genre: Education
Price: 14.00Kr
Release Date: 17 June 2011

Holder barnet ditt på å lære seg å lese på egenhånd? «Happi leser” hjelper barnet ditt å utvikle leseferdigheter på en morsomt måte.
Det er en milepæl for både foreldre og barnet selv når barnet lærer å lese. Med «Happi leser” blir det morsomt og spennende. Når barnet lærer å lese er det viktig at det er morsomt og engasjerende. Derfor har Happi Papi spesialisert seg på det de kaller Edutainment apps for små barn.

Spillbeskrivelse:
«Happi leser» viser ett ord og tre bilder på skjermen. Barnet må prøve å finne det ordet som hører til rett bilde. For hvert riktige svar får man en frukt som kan spises opp på en morsom måte etter hvert nivå som fullføres. For hvert nivå øker vanskelighetsgraden. Det er ca. 80 ord og tre ulike vanskelighetsgrader. Fler ord og vanskelighetsgrader vil etterhvert komme med gratis oppdateringer.

Innhold:
• Lettleste og vanlige ord
• Muligheten til å skifte mellom små og store bokstaver
• Original og beroligende bakgrunnsmusikk (kan skurs av)
• Unike illustrasjoner
• Lett, morsomt og givende spill
• Ingen reklame eller innstillinger som distraherer barnet.
© Happi Papi 2011

Spanish Anywhereartwork Spanish Anywhere
AppAbove, Inc.

Genre: Education
Price: 35.00Kr
Release Date: 20 November 2008

Pocket Universe: Virtual Sky Astronomyartwork Pocket Universe: Virtual Sky Astronomy
Craic Design

Genre: Education
Price: 21.00Kr
Release Date: 26 March 2009

Anbefalt lesning:

One Response to Både barna og du kan lære ved hjelp av iPad!

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss