iPad apps – de beste verktøyene for jobben!

iPad apps kan komplettere eller erstatte mange av de verktøyene du i dag bruker på PC. Vi skal erkjenne at iPad ikke egner seg for å skrive lange dokumenter raskt, men har du dokumenter som skal bearbeides over tid og som krever at det skal tenkes en del, da er iPad mer enn god nok til formålet.

De beste verktøyene!

De beste verktøyene heter; Pages, Numbers, Keynote, iBooks og Dropbox. De tre første verktøyene er Apple sitt svar på Word, Excel og Powerpoint. Du vil ikke ha problem med å bruke disse verktøyene om hverandre. Pages leser Word og omvendt. Å bruke disse verktøyene på en iPad er en vanesak, når du først behersker dem, vil du se at det går veldig enkelt og raskt.

Den beste måten å starte på er ved å jobbe med eksisterende dokumenter, regneark eller presentasjoner. De som skal justeres og editeres litt, men som ikke skal skrives helt fra bunnen av. De fleste vil nok her se nytten av å sitte behagelig i sofaen med iPad i fanget og samtidig kunne gjøre unna viktige arbeidsoppgaver.

Når det gjelder terskelen for å ta i bruk de nevnte verktøyene, er den meget lav. Som for de fleste av produktene fra Apple (inkl. iPad), følger det med minimalt eller ingen brukerdokumentasjon. Forklaringen til dette er enkel; det er intuitivt – du finner ut av det selv!

Dokumentlesing

De fleste av oss leser en del omfattende dokumenter i løpet av en arbeidsdag eller en arbeidsuke. Disse dokumentene er stadig oftere i PDF-format. Et format som forhindrer at mottaker kan endre det opprinnelige dokumentet. Dette formatet er derfor viktig ift. avtaleverk og lignende. En medfølgende app på iPad er iBooks som er tiltenkt å benytte for å organisere og lese bøker. iBooks er imidlertid like godt egnet for å organisere PDF-dokumenter i et eget PDF-bibliotek og å lese disse dokumentene. Bokmerker og lignende håndteres av iBooks.

Overføring og lagring

Når man benytter forskjellige verktøy på jobb, hjemme eller på farten er det viktig at man har tilgang til den informasjonen man behøver, det være seg dokumenter, regneark eller presentasjoner. Dropbox er en “nettsky”-basert lagringstjeneste. På Dropbox kan man lagre og synkronisere informasjon fra mange ulike PC’er, iPad, iPhone og andre typer enheter. Dropbox har vi beskrevet et annet sted på denne bloggen.

Konklusjon

Basert på det ovennevnte og de iPad appene som er tilgjengelige kan man uten problem bruke iPad også i profesjonell sammenheng. Brukerdokumentasjon er unødvendig, det er bare å prøve seg fram. De store skriveoppdragene som i tillegg skal gå raskt bør fortsatt skje på en dertil egnet PC.

Anbefalt lesning:

One Response to iPad apps – de beste verktøyene for jobben!

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss