iPad apps – Aftenposten er tilgjengelig i App Store!

Det har tatt vesentlig lengre tid enn vi opprinnelig ble forespeilet, men nå er endelig Aftenposten appen her.

Førsteinntrykket er imidlertid veldig godt og vi kan forvente oss en iPad-avis som oppdateres 2 ganger i døgnet (samme som VG+), men med fortløpende oppdateringer på aktuelle saker. Aftenposten på iPad skal gi deg utfyllende stoff og solid bakgrunnsinformasjon. I tillegg blir den krydret med mye bilder og videoer.

I en periode framover skal appen og innholdet være gratis før man starter en eller annen form for abonnementsavtale. Det spennende med denne avtalen er at den kan kombineres med en eksisterende avtale på den papirbasert avisen.

Vi har tro på denne kombinasjonsløsningen dersom den framstår som konkurransedyktig, vi er vel mer i tvil om vi kommer til å abonnere både på Aftenposten for iPad og VG+.

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss