iPad apps – signere og editere i PDF-dokumenter!

Noen apps er smartere og nyttigere enn andre apps! Dette er en av dem.

Handy Sign for iPad gir deg muligheten til å signere på eller editere i PDF-dokumenter for deretter å sende dem med epost eller lagre.

Stadig flere dokumenter er i PDF-format når vi mottar dem på epost eller laster dem ned fra internett. Avsender har selvfølgelig en intensjon med dette, han eller hun vil sikre seg at dokumentet er originalt og uendret. Dersom du mottar dokumenter i Word-format (eller andre tekstbehandlingsverktøy), kan du endre på teksten og hevde at den nye teksten var den originale. Dette er selvfølgelig viktig for avsender og den som har opphavsretten til dokumentet.

Likevel, det er mange grunner til å kunne gjøre endringer på et PDF-dokument uten at opphavsretten ødelegges.

Handy Sign kan brukes til å signere (sette din underskrift på) PDF-dokumenter uten at de må skrives ut, underskrives for så å skannes tilbake til elektronisk format. Dette kan gjelde avtaler mm.

Mange skjemaer ol. distribueres i PDF-format, hvor du må skrive ut og fylle i for hånd. Med Handy Sign kan du gjøre dette på iPad med håndskrift eller ved hjelp av tastaturet for deretter å lagre eller sende pr. epost.

Handy Sign kan også benyttes som leseverktøy for omfattende og store PDF-dokumenter, og du kan samtidig gjøre dine notater i dokumentet mens du leser.

Handy Sign er smart, nyttig og tidsbesparende!

Anbefalt lesning:

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss